პროგრამის წესები

Club IVERIA-ს პროგრამა შეთავაზებულია სამორინე ივერიას (თბილისი/ბათუმი) მიერ, რომელსაც მართავს შპს „ლიმონი 2009“.

  • კლუბში გაწევრიანება უფასოა.
  • გაწევრიანების ასაკი - 21 წელი ან მეტი.
  • გაწევრიანებისა და სხვა ოპერაციებისთვის აუცილებელია მოქმედი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 
  • წევრები ვალდებულნი არიან Club IVERIA-ს შეატყობინონ პირადი რეკვიზიტების ნებისმიერი ცვლილების შესახებ, მათ შორის და არა მარტო, სახელის ან მისამართის ცვლილების შესახებ.
  • Club IVERIA-ს  ერთი საწევრო ბარათით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ ერთ (1) პირს.
  • პროგრამის პრივილეგიები განკუთვნილია  მხოლოდ Club IVERIA-ს წევრებისთვის. 
  • წევრობა და პრივილეგიები (ქულებისა და დამატებითი პრივილეგიების ჩათვლით) სხვა პირზე გადაცემას არ ექვემდებარება.
  • წევრობის პრივილეგიები შესაძლოა განსხვავდებოდეს მდებარეობის (თბილისი/ბათუმი) მიხედვით.
  • ყველა პრივილეგია და სარგებელი დამოკიდებულია ხელმისაწვდომობაზე.  
  • პროგრამის წესები შეიძლება შეიცვალოს განსაკუთრებული ღონისძიებების ან სარეკლამო კამპანიების პერიოდში.
  • წევრი ვალდებულია Club IVERIA-ს  საკლუბო ბარათი წარუდგინოს სამაგიდო თამაშების დილერს თამაშის დაწყებამდე ან/და სათანადოდ ჩასვას ბარათი სლოტ აპარატის ბარათის წამკითხველში თამაშის მიმდინარეობისას მისი მოქმედების          დასადასტურებლად, ქულების დასაგროვებლად და პრივილეგიების მისაღებად. 
  • ქულების დაგროვება შესაძლებელია სამორინე ივერიას (თბილისი/ბათუმი) ობიექტებში მხოლოდ იმ სლოტ აპარატებსა და სათამაშო მაგიდებზე, სადაც დამონტაჟებულია შესაბამისი სისტემა. 
  • ყველა პრივილეგია (ქულების ჩათვლით) განისაზღვრება წევრის მიერ შერჩეული თამაშის დონის მიხედვით. თამაშის დონე განისაზღვრება მანქანის ან/და თამაშის ტიპის, კატეგორიის, საშუალო ფსონისა და თამაშის ხანგრძლივობის მიხედვით. თამაშის შეფასების კალკულაცია განისაზღვრება სამორინე ივერიას (თბილისი/ბათუმი) შეხედულებისამებრ. 
  • საწევრო პრივილეგიების გამოყენება შესაძლებელია იმ ობიექტებზე, სადაც ფუნქციონირებს Club IVERIA-ს პროგრამა. 
  • Club IVERIA-ს ბარათი წარმოადგენს სამორინე ივერიას (თბილისი/ბათუმი) საკუთრებას და დაბრუნებულ უნდა იქნას მოთხოვნისთანავე. 
  • Club IVERIA არ აგებს პასუხს ტექნიკურ გაუმართაობებზე, დაკარგულ, მოპარულ ან არამიზნობრივად გამოყენებულ ბარათებზე, ქულებზე ან ნებისმიერ სხვა მსგავს შემთხვევებზე. 
  • ბარათის დაკარგვის ან მოპარვის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობეთ Club IVERIA-ს  რეგისტრაციის სამსახურს.  
  • ხელმძღვანელობა უფლებას იტოვებს მოახდინოს Club IVERIA-ს ანგარიშზე არსებული ნაშთების კორექტირება მანქანის ან ბარათის წამკითხველის გაუმართაობის, კომპიუტერის ან საოპერაციო შეცდომის ან/და ნებისმიერი თაღლითობის შემთხვევაში. 
  • საწევრო სტატუსი პერიოდულად ექვემდებარება გადახედვას; სტატუსი და პრივილეგიები შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს შეტყობინების გარეშე.
  • პირებს, რომლებიც (თბილისი/ბათუმი) შეყვანილ არიან „არასასურველ პირთა სიაში“, არ აქვთ უფლება მონაწილეობა მიიღონ ამ პროგრამაში. 
  • წევრობა წარმოადგენს სამორინე ივერიას (თბილისი/ბათუმი) მიერ მინიჭებულ პრივილეგიას და შესაძლებელია გაუქმებულ იქნას ნებისმიერ დროს ნებისმიერი მიზეზით. 
  • რეგისტრაციის დროს თითოეული წევრი მიიღებს დროებით PIN-ს (პაროლს) საწევრო ანგარიშისა და ონლაინ წვდომისთვის. წევრები პასუხისმგებელნი არიან შეცვალონ და  დაიცვან ინფორმაცია თავიანთი ანგარიშის შესახებ.
  • Club IVERIA-ს პროგრამაში მონაწილეობით, წევრი თანახმაა იმაზე, რომ Club IVERIA-ს შეუძლია წევრის პირადი ინფორმაციის შენახვა და დამუშავება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ასევე მარკეტინგული აქტივობების ჩატარების მიზნით.
  • Club IVERIA უფლებას იტოვებს შეცვალოს ან გააუქმოს პროგრამა ნებისმიერ დროს შეტყობინების გარეშე.
  • განახლებული ინფორმაცია გამოქვეყნდება Club IVERIA-ს ვებ გვერდზე.
  • Club IVERIA-ს პროგრამაში მონაწილეობით წევრი ეთანხმება პროგრამის ყველა პირობას. 

  დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ ეწვიოთ ვებ გვერდს www.clubiveria.com ან დაგვიკავშირდეთ info@clubiveria.com, +995 32 2 90 7777

   

   

  ვალუტა

  USD
  3.06
  EUR
  3.45
  TRY
  0.44
  RUS
  0.04
  AZN
  1.80
  UAH
  1.13
  AMD
  6.32
  KZT
  0.74
  IRR
  0.72
  ILS
  8.87
  CNY
  4.37
  სრულად
  აკეცვა

  თბილისი

  23 °
  ორშაბათი

  ბათუმი

  22 °
  ორშაბათი

  წინანდალი

  23 °
  ორშაბათი